Lisatud üksuste võimalus

Laoprogrammile on lisatud võimalus jagada andmed üksustesse. Ühe üksuse kasutaja ei näe teiese üksuse andmeid, kui see ei ole lubatud.

Üksused võivad olla erinevad firmad, kes kasutavad osaliselt ühiseid andmeid. Näiteks (toodete kirjeldused on ühised)